This Application Requires JavaScript to be enabled

please enable JavaScript to continue.

Bukluran 2.0 - online registration system for organizations of UP Diliman

Announcements

guidelines


Kule Exam Online Poster

Magandang araw!

Magaganap na sa Huwebes, ika-19 ng Marso sa ganap na ika-4 ng hapon, ang pangalawang Ronda ng Tambayan Committee.

Asahan na ang pag-ikot at pagsilip ng Tambayan Committee sa mga tambayan sa Vinzons Hill sa oras na nabanggit.

Bilang paggunita sa Pandaigdigang Araw ng Kababaihan at Buwan ng Kababaihan, maglulungsad ang UPDGO ng mga serye ng aktibidad hinggil sa mga kababaihang martir sa kasaysayan ngPilipinas. Layon nitong kilalanin ang mga naging ambag ng kababaihang martir sa paghubog ng ating kasaysayan.

Kaugnay nito, nais namin kayong imbitahan upang dumalo partikular sa isa sa mga highlights: isang talakayan hinggil sa mga kababaihang martir sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga tagapagsalita ay sina:

Dr. Bernadette Abrera, Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya

Prop. Sarah Raymundo, Center for International Studies

Bb. Kkay Tolentino, BAI Indigenous Women

Ang talakayan ay gaganapin sa Pulungang CM Recto, Faculty Center, Kolehiyo ng Arte at Literatura sa MArso 18, 2015 (8:00 n.u. hanggang 12:00 n.t.)

Para sa detalye, maaaring kontakin si Bb. Kristel sa 9269053 o sa updgo@upd.edu.ph.

Maraming salamat.

 1 2 3 >  Last ›