This Application Requires JavaScript to be enabled

please enable JavaScript to continue.

Bukluran 2.0 - online registration system for organizations of UP Diliman

Announcements

Mga Panuntunan sa Paglahok sa KASARIAN 101/102   para sa Akreditasyon ng Organisasyong Pang-Estudyante 2015

Talatakdaan
 KASARIAN 101 (Oryentasyon sa Kasarian) - SETYEMBRE  5, 7, 12, 14, 19
 KASARIAN 102 (Specialized Courses: TBA). Rekisito: Kasarian 101 na kinuha noong nakaraang taon) - SETYEMBRE 21, 26, 28

Lugar: UPDGO/OASH Conference Room

 Panuntunan:
1. Isang myembro ng bawat organisasyon ay dapat magtungo sa UP Diliman Gender Office (2F Benton Hall, M. Roxas St., UP Diliman. Telephone: 9269053) upang kumuha ng passcode. Ang passcode ay gagamitin upang i-akses ang Gender Sensitivity Training Registration System (http://dgo.upd.edu.pyh/gstrs).
2. Apat na myembro (hindi kabilang ang mga nagtapos na) ang kailangang magpalista sa GSTRS upang makakuha ng slot.
3. Ang Apat (4) na miyembro ng bawat organisasyon ay maaaring pumili alinman sa dalawang kursong pangkasarian at seksuwalidad (KASARIAN 101/102). Gayumpaman, rekisitong nakatapos ng KASARIAN 101 ang lahat ng dadalo sa Kasarian 102.
4. Magbibigay ang UPDGO ng sertipiko ng paglahok sa lahat ng organisasyon na nakatapos sa Kasarian 101/102.

Paalala:
 Hanggang 50 kalahok lamang ang bawat sesyon.
 Magsisimula ang mga ito sa takdang oras, at magkakaroon lamang ng 15 minutong palugit para sa nagparehistro sa GSTRS.
 Pagkatapos ng 15 minuto, ibubukas ang sesyon sa mga walk-in batay sa mga bilang ng bakanteng slot.
  Wala nang tatanggapin sa Kasarian 101/102 kapag nagsimula na ang unang sesyon.

Bukluran is now open for review and editing.

Submission of Requirements: 3-24 August 2015, Mondays - Fridays at 8am - 5 pm.

Starting 16 July OSA will only accept Letter of Intent (for new orgs) and Certification of Official Org Reps. (for lost passwords).

Book your P.A. at http://bit.ly/2015OSAPA

 

The confirmation code link is currently broken, and under maintenance. Therefore, upon completion of the:

  • list and profile of officers

  • list and profile of members

  • uploading of i.d.s,

please print Forms 3 and 4 and have your members sign the printed form. This will serve as the confirmation of their membership.

Submit the signed form to OSA during your scheduled P.A. or before the deadline.

List of Officers and Members submitted to OSA that is not printed from Bukluran shall be:

- encoded to Bukluran (by available OSA staff) only after the registration period, including possible extension. Your organization shall be on pending status until completion of the encoding process;

- checked if  soft copy of i.d.s is also submitted along with the list as part of the requirements; 

- filed for the 2nd semester of the current Academic Year if found INCOMPLETE; and

- encoded based on the date and time of submission.

 

20150507_145006

 

7 May 2015

Kindly be informed that the last day to hold extra-curricular activities for the Second Semester, Academic Year 2014-15 will be on Wednesday, 13 May 2015.

Please be guided accordingly. Thank you

guidelines

 1 2 3 >  Last ›