This Application Requires JavaScript to be enabled

please enable JavaScript to continue.

Bukluran 2.0 - online registration system for organizations of UP Diliman

Announcements

Sa pangunguna ng aming tanggapan (OVCSA) at sa pakikipagtulungan sa Philippine Collegian at sa NSTP ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, magkakaroon ng isang talakayan na pinamagatang “Talastasan sa Diliman: Mga Perspektiba sa Hamon at Tunguhin ng Aktibismong Pangmag-aaral” sa Lunes, ika-27 ng Oktubre 2014, 2:00 – 5:00 ng hapon, sa Palma Hall 400. Bahagi ang aktibidad sa selebrasyon ng Pagpapatibay kay Dr. Michael L. Tan bilang ika-10 Tsanselor ng UP Diliman.

 

Tampok na mga tagapagsalita ang mga lider-estudyante mula sa talong partido pulitikal sa sina G. Jeronimo Ascue ng ALYANSA (Alyansa ng mga Mag-aaral para sa Panlipunang Katwiran at Kaunlaran), Bb. Ana Alexandra Castro ng KAISA (Nagkakaisang Iskolar Para sa Pamantasan at Sambayanan), at Bb. Charlotte France ng STAND UP (Student Alliance for the Advancement of Democratic Rights in UP). Tuon ng talakayan na maibalangkas at mapag-usapan ang pananaw at pamamaraan na nabanggit na mga lapiang pulitikal sa pagsulong ng aktibismong pangmag-aaral sa loob at labas ng pamantasan. Magsisilbing reaktor ng talakayan si Katuwang na Propesor Josephine Dionisio mula sa Departamento ng Sosyolohiya ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya.

 

Maraming salamat.

 

Dr. Neil Martial R. Santillan, Bise Tsanselor Para sa Gawaing Pangmag-aaral

All students of UP Diliman are invited to attend the affirmation ceremony dubbed "Pagtitibay kay Dr. Michael Lim Tan bilang ika-10 Tsanselor ng UP Diliman" on Friday, 17 October 2014 at the UP Theater.

As per Chancellor Tan's request, the Frat Summit 2014 is moved to 3 Nov 2014, a Monday. Please be guided accordingly.

In line with improving and making the OSA website more informative, the permanent email addresses provided by the orgs through bukluran Form 1, will be posted alongside your organization's name for contact purposes.

If you have reservations, please inform OSA immediately and advise us on what email address or contact info. you are willing to post. OSA will release the final list on October 17, 2014.

There is a report ( and thread) regarding theft not only at the Tambayan Complex.

While steps are being undertaken, please be extra careful and vigilant.

If you are a victim or you know someone who was a victim this past few days, we urge you to report to the UP Diliman Police, or to the Building Administrator. We need your cooperation regarding the matter.

Be safe!

 1 2 3 >  Last ›