This Application Requires JavaScript to be enabled

please enable JavaScript to continue.

Bukluran 2.0 - online registration system for organizations of UP Diliman

Announcements

 

Org Activity Moratorium
 
 

Tambayan Nominees 2015

For the Tambayan Committee Election:

- OSA will use your org's official email (submitted at Bukluran) for the (Halalan) account and password.

Voting will have the same process during the (annual) USC elections. Passwords will be sent to your org's official email.

For the Tambayan Application:

Vinzons Hall Tambayan Application

 Update on Tambayan Election:


25 November 2015, 11:28 a.m.

Tambayan Halalan has Officially started. User-name and passwords are sent to your Org's Official email addresses.

25 November 2015, 9:56 a.m.

Due to unforeseen circumstances, delivery of passwords to your emails are being delayed. We are currently fixing the error and hopefully  be resolved within the day. Please bear with us. Thank you.

Attention: Pending Orgs. with GST deficiency, see full instruction @

http://osa.upd.edu.ph/?p=1427

Visit http://osa.upd.edu.ph/?p=1436 for the Pre-registration.
Details for the Tambayan Application Process, nomination of Brigada Tambayan Members and other issues shall be discussed during the assembly.

 

Para sa Akademikong Taon 2015-16 magkakaroon ng Org Summit ang bawat cluster ng mga rehistradong organisasyon. Ang summit ay naglalayong:

1.)magsilbing lugar upang maipahayag ang mga naisin at makapaghain ng mga mungkahi/tugon sa mga hinaing at suliranin ng organisasyon;
2.) mapalakas at mapagbuklod ang mga organisasyon tungo sa magkakaugnay na tunguhin at interes; at
3.) makabuo at makapagplano ng mga kolaboratibong proyekto na humihikayat at magmumulat sa mga estudyante ng kanilang pagiging bahagi ng UP.

Ang iskedyul para sa Org Summit 2015: Academic Cluster ay sa Ika-9 ng Nobyembre.

Para sa pre-registration bisitahi ang osa website.

 1 2 3 >  Last ›