This Application Requires JavaScript to be enabled

please enable JavaScript to continue.

Bukluran 2.0 - online registration system for organizations of UP Diliman

Announcements

OSA is closed on Monday, 29 September 2014 for the Org Summit 2014. We will resume office on Tuesday, 30 September 2014. 

Ang Office of Student Activities (OSA) ay magkakaroon po ng Org Summit ngayong ika-29 ng Setyembre sa ganap na 8:00 n.u. hanggang 4:30 n.h. sa SOLAIR auditorium.

Layunin ng Org Summit ang mga sumusunod:

 
- Maipaliwanag ang kahalagahan ng balanse at responsableng pagganap bilang estudyante at kasapi ng isang organisasyon;

- Magsilbing lugar upang maipahayag ang mga naisin at makapaghain ng mga mungkahi/tugon sa mga hinaing at suliranin ng organisasyon;

- Mapalakas at mapagbuklod ang mga organisasyon tungo sa magkakaugnay na tunguhin at interes; at

- Makabuo ng mga kolaboratibong proyekto na humihikayat at magmumulat sa mga estudyante ng kanilang pagiging bahagi ng UP. 

 

* Inaasahang dadalo ang mga Presidente ng Organisasyon o representante ng Presidente at ng buong organisasyon.

Ang Org Summit 2014 ay tatanggapin din bilang Leadership Training Seminar, isa sa mga rekisitos sa pagkilala ng organisasyon sa susunod na Akademikong Taon.

ALL organizations NOT OFFICIALLY REGISTERED by Aug 26 shall be under Probation Status "Pending" and may not continue with any Org Activity.

For those whose P.A. is scheduled until 12 September, the Probationary Status shall be LIFTED IMMEDIATELY AFTER the fulfillment of deficiencies on 12 Sept.. From Sept 12 to 29 only Internal Org Activities (Requests) shall be accepted by OSA. Any major activity of the organization under probation should be scheduled after 29 Sept. 2014.

Certificates shall be released by 29 September.

For organizations who did NOT attend the Org Orientation:

  • the organization must attend the Org Summit
  • the organization must also be part of any Org Summit working committee
  • the organization is on PENDING status
  • the organization cannot hold activities before 29 Sep 2014

 

For organizations who scheduled their Personal Appearance AFTER 29 Aug 2014:

  • the organization is on PENDING status
  • the organization cannot hold activities before 29 Sep 2014
  • the organizations must attend the Org Summit

 

For organizations who failed to complete their Bukluran on-line forms until 27 Aug 2014:

  • the organization must write a letter addressed to the OSA Coordinator, requesting to be permitted to continue with the org registration process. The letter must include justifications as to why the organization should still be permitted to continue with the process. Please include the email address and cellphone number of your contact person. Also, please ensure that your org  have already arranged/scheduled your Personal Appearance and must be ready to provide the necessary information required for the org registration process.

 

The Org Summit will be on 29 Sep 2014 from 8 am to 5 pm. ALL organizations must attend.

 1 2 3 >  Last ›